Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 9 8 3 4 9 4
Today: 19.952
Yesterday: 46.625
This week: 19.952
This month: 740.719
Total: 7.983.494
 

Quản lý video Quản lý video