Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 5 2 2 4 9 3
Today: 4.414
Yesterday: 7.411
This week: 20.509
This month: 149.166
Total: 9.522.493
 

Quản lý video Quản lý video