Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 7 5 3 8 7 7
Today: 16.824
Yesterday: 12.804
This week: 84.845
This month: 332.266
Total: 13.753.877
 

Quản lý video Quản lý video