Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 9 9 8 8 4 6
Today: 5.154
Yesterday: 7.680
This week: 37.989
This month: 186.546
Total: 17.998.846
 

Quản lý video Quản lý video