Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 8 0 5 3 1 1
Today: 7.434
Yesterday: 14.452
This week: 21.886
This month: 272.195
Total: 16.805.311
QUẬN HẢI CHÂU TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA ĐỘT XUẤT TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 10/09/2020

BẢN TIN VIRUS COVID-19 VÀ TRUYỀN THÔNG PHÁT LÚC 7h30 NGÀY 10-9 10/09/2020

Hòa Cường Nam: Tăng cường ta quân xử lý vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 06/09/2020

Nhằm tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19,ngày 17/8/2020 UBND phường Hòa Cường Nam đã ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND về củng cố Tổ kiểm tra, x...

BẢN TIN VIRUS COVID-19 VÀ TRUYỀN THÔNG PHÁT LÚC 7h30 NGÀY 14-8 14/08/2020

BẢN TIN VIRUS COVID-19 VÀ TRUYỀN THÔNG PHÁT LÚC 16h30 NGÀY 12-8 12/08/2020

BẢN TIN VIRUS COVID-19 VÀ TRUYỀN THÔNG PHÁT LÚC 7h30 NGÀY 11-8 11/08/2020

BẢN TIN VIRUS COVID-19 VÀ TRUYỀN THÔNG PHÁT LÚC 16h30 NGÀY 11-8 11/08/2020

BẢN TIN VIRUS COVID-19 VÀ TRUYỀN THÔNG PHÁT LÚC 16h30 NGÀY 10-8 10/08/2020

BẢN TIN VIRUS COVID-19 VÀ TRUYỀN THÔNG PHÁT LÚC 7h30 NGÀY 9-8 09/08/2020

BẢN TIN VIRUS COVID-19 VÀ TRUYỀN THÔNG PHÁT LÚC 16h30 NGÀY 8-8 08/08/2020

 

Quản lý video Quản lý video