Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 1 1 5 6 8 8
Today: 6.105
Yesterday: 12.573
This week: 44.576
This month: 97.251
Total: 9.115.688
 

Quản lý video Quản lý video