Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 4 6 6 5 4 8
Today: 2.399
Yesterday: 15.237
This week: 17.636
This month: 2.399
Total: 17.466.548
 

Quản lý video Quản lý video