Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 6 9 7 8 3
Today: 9.929
Yesterday: 11.617
This week: 34.313
This month: 130.485
Total: 12.669.783
 

Quản lý video Quản lý video