Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 9 8 1 3 2 6
Today: 1.085
Yesterday: 9.379
This week: 37.226
This month: 610.891
Total: 8.981.326
 

Quản lý video Quản lý video