Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 5 1 2 9 5
Today: 12.258
Yesterday: 16.310
This week: 12.258
This month: 402.722
Total: 13.351.295

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản