Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 1 0 1 0 0
Today: 4.968
Yesterday: 12.169
This week: 56.775
This month: 70.802
Total: 12.610.100

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản