Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 1 0 0 6 2
Today: 4.930
Yesterday: 12.169
This week: 56.737
This month: 70.764
Total: 12.610.062

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản