Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 7 1 2 5 0
Today: 11.396
Yesterday: 11.617
This week: 35.780
This month: 131.952
Total: 12.671.250

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản