Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 3 5 6 6 4 1
Today: 11.799
Yesterday: 18.833
This week: 36.027
This month: 63.511
Total: 12.356.641

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản