Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 1 8 3 6 2
Today: 1.696
Yesterday: 11.534
This week: 65.037
This month: 79.064
Total: 12.618.362

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản