Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 7 2 7 7 4 9
Today: 2.073
Yesterday: 13.005
This week: 2.073
This month: 188.451
Total: 12.727.749

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản