Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 4 4 4 6 3 7
Today: 6.364
Yesterday: 7.731
This week: 50.784
This month: 151.507
Total: 12.444.637

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản