Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 1 0 0 9 7
Today: 4.965
Yesterday: 12.169
This week: 56.772
This month: 70.799
Total: 12.610.097

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản