תצוגת סקרים תצוגת סקרים

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 3 4 5 1 0 6
Today: 1.925
Yesterday: 8.697
This week: 33.363
This month: 10.622
Total: 20.345.106

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm