תצוגת סקרים תצוגת סקרים

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 2 8 6 4 0 4
Today: 3.076
Yesterday: 4.044
This week: 3.076
This month: 111.697
Total: 9.286.404

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm