תצוגת סקרים תצוגת סקרים

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 9 7 9 8 5 4
Today: 8.992
Yesterday: 26.762
This week: 35.754
This month: 609.419
Total: 8.979.854

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm