תצוגת סקרים תצוגת סקרים

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 2 8 1 8 3 2
Today: 2.548
Yesterday: 4.191
This week: 0
This month: 107.125
Total: 9.281.832

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm