תצוגת סקרים תצוגת סקרים

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 1 6 0 7 5 0
Today: 3.382
Yesterday: 7.991
This week: 51.436
This month: 263.599
Total: 17.160.750

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân quận Hải Châu ban hành

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 01/2016/QĐ-UBND Người ký Lê Anh
Ngày ban hành 27/10/2016 Ngày xuất bản 11/01/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Hành chính Loại văn bản Hành chính
Cấp ban hành UBND quận Cơ quan ban hành Chính Phủ
Nội dung 01/2016/QĐ-UBND
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 01-2016-QĐ-UBND.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
  2. Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  3. Hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
  4. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
  5. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.