תצוגת סקרים תצוגת סקרים

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 3 4 5 3 0 3
Today: 2.122
Yesterday: 8.697
This week: 33.560
This month: 10.819
Total: 20.345.303
KHỞI ĐỘNG CHIẾN DỊCH “NGƯỜI VĂN MINH KHÔNG SỬ DỤNG TÚI NYLON” 05/11/2021

Đồng hành cùng các sáng kiến của tuổi trẻ phường nhà, chung tay bảo vệ môi trường, ngày 31/10/2021, UBND, Đoàn Thanh niên phường Hải Châu I đã ra quân Chiến dịch “Người văn minh KHÔNG sử dụng túi Nyl...

Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án “Xây dựng Hải Châu – quận Môi trường” giai đoạn 2013-2020 12/07/2021

Bản tin dự báo cháy rừng (05/7/2021) 07/07/2021

KẾ HOẠCH Về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Hải Châu năm 2021 03/07/2021

Phường Hải Châu II triển khai mô hình “Trao Pin cũ - Nhận cuộc sống xanh” 29/06/2021

Sáng ngày 27/6/2021, UBND phường Hải Châu II phối hợp Đoàn Thanh niên phường triển khai lắp đặt mô hình Điểm thu gom pin đã qua sử dụng “Trao pin cũ - nhận cuộc sống xanh” tại 09 khu dân cư trên địa...

Hải Châu triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2021 11/06/2021

Thực hiện Công văn số 2120/STNMT-CCMT ngày 01/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” trên địa bàn thành phố năm 2021, UBND quận ...

BÁO CÁO Về việc kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng 08/06/2021

KẾ HOẠCH Bảo vệ môi trường năm 2021 trên địa bàn quận Hải Châu 10/03/2021

BÁO CÁO Kết quả triển khai đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn quận Hải Châu 22/02/2021

Hải Châu 1 tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 04/02/2021

 

Quản lý video Quản lý video