アンケート アンケート

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 1 7 8 5 9 9
Today: 8.488
Yesterday: 9.817
This week: 8.488
This month: 127.026
Total: 10.178.599

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm