アンケート アンケート

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 0 0 3 2 1 6
Today: 3.035
Yesterday: 2.790
This week: 3.035
This month: 632.781
Total: 9.003.216

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm