アンケート アンケート

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 0 7 6 7 4 7
Today: 5.635
Yesterday: 5.487
This week: 5.635
This month: 58.310
Total: 9.076.747

Từ khóa:

Hiển thị 2012 Kết quả

Hải Châu I: Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật An ninh mạng, dự thảo luật Đặc khu kinh tế và sơ kết tình hình kinh tế xã hội, QPAN 06 tháng đầu năm...

Ngày 06/7/2018, UBND phường Hải Châu I tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật An ninh mạng, dự thảo luật Đặc khu kinh tế và sơ kết tình hình kinh tế xã hội, QPAN sáu tháng đầu năm 2018.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 09/07/2018 Chuyên mục: An ninh quốc phòng Tags:
V/v thông báo mời tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT năm 2018

Thực̣ hiện Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định số...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/06/2018 Chuyên mục: Văn bản hỗ trợ doanh nghiệp Tags:
Kết luận cuộc họp của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, tại buổi tiếp các hộ dân kinh doanh buôn bán trên vỉa hè

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận, đã chủ trì buổi tiếp các hộ dân kinh doanh buôn bán trên vỉa hè trên địa bàn quận. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo: Văn phòng HĐND và UBND...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/06/2018 Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo điều hành Tags:
 

Quản lý video Quản lý video