アンケート アンケート

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 4 2 6 1 7 8
Today: 1.312
Yesterday: 5.588
This week: 11.835
This month: 99.227
Total: 10.426.178

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm