アンケート アンケート

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 3 4 5 2 1 9
Today: 2.038
Yesterday: 8.697
This week: 33.476
This month: 10.735
Total: 20.345.219
KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 23/08/2021

KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế - xã hội quận Hải Châu năm 2022 05/08/2021

Quyết định: về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 07/05/2021

KẾ HOẠCH Về việc thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện chuyên đề “Tập trung đầu tư phát... 16/03/2021

Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và 03 nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao quận năm 2021 10/02/2021

BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch số 3130/KH-UBND ngày 14/5/2020 của UBND thành phố thực hiện Chương trình số 43-Ctr/TU ngày 18/2/2020 của Ban Thư... 09/02/2021

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 10/12/2020

BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2020 và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 02/12/2020

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA DANH MỤC CẦN THU HỒI ĐẤT 09/07/2020

KẾ HOẠCH Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát 20/06/2020

 

Quản lý video Quản lý video