THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 0 0 8 2 8 4
Hôm nay: 8.124
Hôm qua: 36.618
Tuần này: 44.742
Tháng này: 765.509
Tổng cộng: 8.008.284
Danh sách theo dõi đơn thư tháng 3_2014 18/04/2014

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN & XỬ LÝ ĐƠN THƯ KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN THÁNG 2/2014 11/03/2014

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN & XỬ LÝ ĐƠN THƯ KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN THÁNG 1/2014 05/02/2014

Xử lý đơn thư của công dân trong lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường 28/05/2013

  Xử lý đơn thư của công dân trong lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường (từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2013)

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN & XỬ LÝ ĐƠN THƯ KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN QUÝ I/2013 21/05/2013

Kết quả tiếp nhận và xử lý đơn thư kiến nghị của công dân quý I/2013  

Tình hình giải quyết đơn thư tháng 01/2013 14/01/2013

Tháng 01/2013(số liệu đến 14/1) các cơ quan hành chính trực thuộc quận Hải Châu đã tiếp 20 lượt công dân.

 

Quản lý video Quản lý video