Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 4 0 2 9 5 9
Hôm nay: 3.829
Hôm qua: 9.314
Tuần này: 13.143
Tháng này: 68.475
Tổng cộng: 20.402.959

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN. Kho bạc Nhà Nước
2 Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp. Kho bạc Nhà Nước
3 Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN. Kho bạc Nhà Nước
4 Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN. Kho bạc Nhà Nước
5 Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN. Kho bạc Nhà Nước
6 Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN. Kho bạc Nhà Nước
7 Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Kho bạc Nhà Nước
8 Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN. Kho bạc Nhà Nước
9 Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Kho bạc Nhà Nước
10 Thủ tục:Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Lĩnh vực Hộ tịch