LĐ HĐND-UBND

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Thứ Hai  08/01

 

- A Anh

8h00: Dự họp giao bao lãnh đạo UBND thành phố nghe báo cáo qui hoạch một số Dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Ph GB tầng 3 TT HCTP

Theo GM,

- A Dũng

A sơn 10h00: Hội ý lãnh đạo UBND quận 

P A Sơn

A Dũng CVP

 

- A Anh

14h00: Hội ý thường trực QU: nghe BC công tác tết và KH đảm bảo đảm ANCT, TTATXH-TTĐT tết Nguyên Đán Mậu Tuất

76 QT

Theo GM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 09/01

S

 

 

 

 

- A Anh

A Dũng, A Tân, C Lệ A Sơn L/v tại CQ;

 

 

C

- A Anh

14h: Họp BCĐ thi hành án;

Ph tầng 3

Theo GM

- A Sơn

14h00: Họp Ban tổ chức Đại Hội TDTT quận;

Ph tầng 1

Theo GM, TTVH CB

 

16h Họp VP

Ph tầng 1

 

Thứ Tư 10/01

S

- A Anh

A Dũng - 8h00: Họp nghe báo cáo các nội dung theo TB kết luận của Chủ tịch UBND quận tại hội nghị giao chỉ tiêu nhà nước năm 2018.

 

Phòng họp tầng 3

Theo GM

A Dũng

7h30: Dự Đại hội ĐB Hội Nông dân p.Thuận Phước lần thứ VI, NK 2018-2023

HT UB p.TP-88 Đống Đa

Theo GM, a Dũng CVP

- A Sơn

8h: Dự họp đánh giá thực hiện QĐ 6273/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND thành phố;

HT thư viện khoa học tổng hợp- 46 BĐ

Theo GM

- A Tân

- c Lệ: L/v tại CQ

 

 

 

 

 

 

 

- A Anh

A Sơn 14h00: Nghe Phòng VHTT báo cáo về xử dụng các Nhà văn hóa – TTSHCĐ 13 phường thuộc quận

 

Phòng họp tầng 3

VHTT cb nội dung Uyên cb GM, c Huyền, Thân; Hà CB máy chiếu

C

A Dũng

14h: Tiếp dân

P tiếp dân

 

hứ Năm 11/01

S

- A Anh

8h00: Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác QP QSĐP năm 2018;

270 TP- TTHC quận

Theo GM

- A Dũng

A Sơn L/v tại CQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

A Anh

14h: Họp hội đồng GPMB các dự án;

TT HC Q HC

270 - TP

Theo GM, TNMT, Thân

- A Sơn

14h: Dự Tổng kết công tác Đoàn Thanh niên năm 2017;

 

 

- A Dũng

A Tân C Lệ L/v tại CQ;

 

 

A Anh

17h: Dự gặp mặt ĐTN tại nhà hàng FOR YOU;

16 - Thái Phiên

Theo GM

 

 

- A.Anh

A Dũng, A Tân, C Lệ 8h00: Dự Tổng kết thực hiện CT “ thành phố 4 an” quận Hải Châu năm 2017;

HT tầng 2

 TTHC Q HC

270 Trần Phú

Theo GM

Thứ Sáu 12/01

S

- A Sơn,

8h00: Dự Tổng kết công tác của Hội LHPN quận năm 2017 và triển khai NV năm 2018;

314 PCT

Theo GM

C

- A.Anh,

14h00: Dự hội nghị triển khai công tác ngành Thuế năm 2018;

HT tầng 7

CCT quận

số 8

Trần Phú

Theo GM, a Dũng CVP

- A Sơn

14h00: Họp BTV LĐLĐ quận

HT5 LĐLĐ quận

Theo GM

 

 

 

 

T

 

 

Chùa Bát Nhã

Theo Thư mời

Thứ Bảy 13/01

S

 

- A Anh

A Dũng, A Tân, C Lệ, A Sơn, 8h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017;

HT tầng 2-

270 TP-

TT HC quận

Toàn thể ĐV Đảng bộ CQCQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

DỰ KIẾN TUẦN ĐẾN

-Ngày 19/01/2018: A.Anh: + 8h00 Dự HN tổng kết công tác Công an năm 2017, tại HT CA 16 PĐP (CA quận c.bị, Theo GM, c.Thủy, a.Hưng);