Publicador de enquete Publicador de enquete

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 8 3 2 8 1 3
Today: 6.597
Yesterday: 17.384
This week: 105.110
This month: 272.745
Total: 9.832.813

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm