Publicador de enquete Publicador de enquete

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 2 2 9 6 9 5
Today: 1.602
Yesterday: 6.603
This week: 8.205
This month: 178.122
Total: 10.229.695

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm