Publicador de enquete Publicador de enquete

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 9 7 0 2 0 4
Today: 6.662
Yesterday: 46.625
This week: 6.662
This month: 727.429
Total: 7.970.204

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm