Publicador de enquete Publicador de enquete

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 2 3 5 3 5 1
Today: 2.154
Yesterday: 5.304
This week: 22.599
This month: 22.599
Total: 18.235.351

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm