Publicador de enquete Publicador de enquete

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 7 7 9 1 4
Today: 1.566
Yesterday: 2.881
This week: 21.244
This month: 68.516
Total: 12.177.914

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm