Publicador de enquete Publicador de enquete

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 6 9 7 4 9
Today: 9.895
Yesterday: 11.617
This week: 34.279
This month: 130.451
Total: 12.669.749