Publicador de enquete Publicador de enquete

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 0 7 3 0 4 4
Today: 1.932
Yesterday: 5.487
This week: 1.932
This month: 54.607
Total: 9.073.044

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm