Publicador de enquete Publicador de enquete

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 2 3 5 2 0 0
Today: 2.003
Yesterday: 5.304
This week: 22.448
This month: 22.448
Total: 18.235.200

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm