THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 0 5 8 8 6 7
Hôm nay: 4.647
Hôm qua: 10.361
Tuần này: 15.008
Tháng này: 161.716
Tổng cộng: 17.058.867
THỐNG KÊ QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐÃ BAN HÀNH (Từ 01/01/2019 đến 30/6/2019) 01/07/2019

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Hải Châu năm 2018 16/01/2019

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị địn...

Bảng tổng hợp số liệu về xử phạt vi phạm hành chính 2018 15/01/2019

Bảng tổng hợp số liệu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 2018 15/01/2019

Bảng tổng hợp số liệu về xử phạt vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 27/07/2018

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Hải Châu 6 tháng đầu năm 2018 25/07/2018

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị địn...

Hải Châu I: UBND quận khen thưởng công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ năm 2017 25/05/2018

Ngày 22/5/2018, UBND quận tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ (CCHC, VTLT) năm 2017 và triển khai việc thực hiện chỉ thị số 35/CT-TTG của Thủ tướ...

Tin xử phạt hành chính tuần 48 năm 2015 02/12/2015

Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán và 1 ...

Tin xử phạt hành chính tuần 47 năm 2015 25/11/2015

Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 11 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 6 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông, ...

Tin xử phạt hành chính tuần 38 năm 2015 22/09/2015

Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 4 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, 2...

 

Quản lý video Quản lý video