THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 0 2 0 8 9 4
Hôm nay: 20.734
Hôm qua: 36.618
Tuần này: 57.352
Tháng này: 778.119
Tổng cộng: 8.020.894
Tin xử phạt hành chính tuần 35 năm 2014 30/08/2014

     Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 13 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây ...

Tin xử phạt hành chính tuần 34 năm 2014 28/08/2014

     Từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 5 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực ANTT,...

Tin xử phạt hành chính tuần 33 năm 2014 28/08/2014

     Từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 15 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 2 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế t...

Tin xử phạt hành chính tuần 32 năm 2014 27/08/2014

     Từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 22 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toá...

Tin xử phạt hành chính tuần 31 năm 2014 27/08/2014

     Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 18 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế to...

Tin xử phạt hành chính tuần 30 năm 2014 26/07/2014

Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 11 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh ANTT, PCCC , ...

Tin xử phạt hành chính tuần 29 năm 2014 26/07/2014

Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 15 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 2 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, ...

Tin xử phạt hành chính tuần 28 năm 2014 26/07/2014

Từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 29 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 27 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao ...

Tin xử phạt hành chính tuần 27 năm 2014 05/07/2014

Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 25 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, 3...

Tin xử phạt hành chính tuần 26 năm 2014 28/06/2014

       Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 6 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 26 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 5 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực y tế, ...

 

Quản lý video Quản lý video