THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 0 2 0 8 7 9
Hôm nay: 20.719
Hôm qua: 36.618
Tuần này: 57.337
Tháng này: 778.104
Tổng cộng: 8.020.879
Tin xử phạt hành chính tuần 25 năm 2014 21/06/2014

     Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 6 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 6 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực môi trường, 2...

Tin xử phạt hành chính tuần 24 năm 2014 14/06/2014

     Từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 6 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 17 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật ...

Tin xử phạt hành chính tuần 23 năm 2014 07/06/2014

     Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 7 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, 2 quyế...

Tin xử phạt hành chính tuần 22 năm 2014 01/06/2014

     Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 5 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 1 quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán với số tiền xử phạt là 7.500...

Tin xử phạt hành chính tuần 21 năm 2014 24/05/2014

     Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 6 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, 1 qu...

Tin xử phạt hành chính tuần 20 năm 2014 17/05/2014

     Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 5 năm 2014, , UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 14 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, 2...

Tin xử phạt hành chính tuần 19 năm 2014 10/05/2014

     Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2014, , UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 9 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 5 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vệ sinh an to...

Tin xử phạt hành chính tuần 18 năm 2014 04/05/2014

     Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2014, , UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 4 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế t...

Tin xử phạt hành chính tuần 17 năm 2014 26/04/2014

     Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 4 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 11 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 3 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán,...

Tin xử phạt hành chính tuần 16 năm 2014 23/04/2014

       Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 14 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 7 quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vự...

 

Quản lý video Quản lý video