THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 0 0 8 1 9 5
Hôm nay: 8.035
Hôm qua: 36.618
Tuần này: 44.653
Tháng này: 765.420
Tổng cộng: 8.008.195
Tin xử phạt hành chính tuần 15 năm 2014 23/04/2014

     Từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 4 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 6 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 5 quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực gi...

Tin xử phạt hành chính tuần 14 năm 2014 23/04/2014

       Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 23 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 22 quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trong...

Tin xử phạt hành chính tuần 13 năm 2014 30/03/2014

     Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 3 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 31 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 28 quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực...

Tin xử phạt hành chính tuần 12 năm 2014 23/03/2014

     Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 3 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 25 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 22 quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực...

Tin xử phạt hành chính tuần 11 năm 2014 23/03/2014

     Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 16 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 13 quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực...

Tin xử phạt hành chính tuần 10 năm 2014 12/03/2014

     Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 3 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 15 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 14 quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực g...

Tin xử phạt hành chính tuần 9 năm 2014 12/03/2014

     Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 10 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 10 quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực...

Tin xử phạt hành chính tuần 8 năm 2014 26/02/2014

     Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 2 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 24 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 22 quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực...

Tin xử phạt hành chính tuần 7 năm 2014 17/02/2014

     Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 2 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 2 quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực g...

Tin xử phạt hành chính tuần 4,5,6 năm 2014 17/02/2014

       Từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 2014, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 8 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trong l...

 

Quản lý video Quản lý video