THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 9 8 2 6 4 7 2
Hôm nay: 4.833
Hôm qua: 7.024
Tuần này: 16.868
Tháng này: 143.900
Tổng cộng: 19.826.472
Bản tin dự báo cháy rừng (05/7/2021) 07/07/2021

KẾ HOẠCH Về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Hải Châu năm 2021 03/07/2021

Phường Hải Châu II triển khai mô hình “Trao Pin cũ - Nhận cuộc sống xanh” 29/06/2021

Sáng ngày 27/6/2021, UBND phường Hải Châu II phối hợp Đoàn Thanh niên phường triển khai lắp đặt mô hình Điểm thu gom pin đã qua sử dụng “Trao pin cũ - nhận cuộc sống xanh” tại 09 khu dân cư trên địa...

Hải Châu triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2021 11/06/2021

Thực hiện Công văn số 2120/STNMT-CCMT ngày 01/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” trên địa bàn thành phố năm 2021, UBND quận ...

BÁO CÁO Về việc kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng 08/06/2021

KẾ HOẠCH Bảo vệ môi trường năm 2021 trên địa bàn quận Hải Châu 10/03/2021

Hải Châu 1 tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 04/02/2021

Phân loại chất rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/01/2021

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIRUS CORONA 01/02/2020

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Trạm trung chuyển rác thải đường Lê Thanh Nghị 01/01/2020

 

Quản lý video Quản lý video