Tìm kiếm
 
Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh, 03 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao 9 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 3 thá... 17/09/2022

ình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng - An ninh, 03 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 th... 17/06/2022

ình hình Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 15/03/2022

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ về Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 3/2021 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ tháng 4/2021 22/10/2021

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2021 18/08/2021

BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và dự kiến kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 20... 10/08/2021

BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021 09/06/2021

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 25/05/2021

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021-2025 18/03/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ về Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 3/2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2021 15/03/2021

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận Hải Châu tháng 11 năm 2020 19/11/2020

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận Hải Châu tháng 10 năm 2020 18/10/2020

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2020 17/07/2020

BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 10/06/2020

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2020 17/04/2020

BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh tháng 5 năm 2019 22/05/2019

BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh tháng 4 năm 2019 22/04/2019

BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 12/03/2019

BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 11/03/2019

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019 23/02/2019

Quản lý video Quản lý video

UBND QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 270 Trần Phú -Q.Hải Châu- TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (84236) 3827970 - 3561188 - Fax: ( 84236) 3872774

Email: quanhaichau@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Bà Phan Thị Thắng Lợi - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu

Chung nhan Tin Nhiem Mang

xss
Đăng nhập