Uỷ ban nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 270 Trần Phú -Q.Hải Châu- TP.Đà Nẵng
Điện thoại :(84236) 3827970 - 3561188
Fax :( 84236) 3872774 Email :quanhaichau@danang.gov.vn
Xem bản: Desktop | Mobile