问卷调查展示 问卷调查展示

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 5 0 4 5 4 0
Today: 155
Yesterday: 1.916
This week: 5.708
This month: 38.074
Total: 10.504.540

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm