问卷调查展示 问卷调查展示

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 1 1 2 8 6 6
Today: 3.283
Yesterday: 12.573
This week: 41.754
This month: 94.429
Total: 9.112.866

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm