问卷调查展示 问卷调查展示

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 6 4 4 7 6 5
Today: 10.265
Yesterday: 28.460
This week: 70.803
This month: 582.372
Total: 11.644.765

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm