问卷调查展示 问卷调查展示

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 2 1 7 5 0 0
Today: 44.028
Yesterday: 42.781
This week: 253.958
This month: 974.725
Total: 8.217.500

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm