问卷调查展示 问卷调查展示

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 6 4 4 7 2 6
Today: 10.226
Yesterday: 28.460
This week: 70.764
This month: 582.333
Total: 11.644.726

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm