问卷调查展示 问卷调查展示

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 3 9 1 8 2 1
Today: 1.109
Yesterday: 3.850
This week: 8.257
This month: 64.870
Total: 10.391.821

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm