问卷调查展示 问卷调查展示

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 5 1 9 9 7 0
Today: 1.891
Yesterday: 7.411
This week: 17.986
This month: 146.643
Total: 9.519.970

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm