问卷调查展示 问卷调查展示

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 9 8 3 6 6 5
Today: 3.424
Yesterday: 9.379
This week: 39.565
This month: 613.230
Total: 8.983.665

Từ khóa:

Hiển thị 1985 Kết quả

Điện lực Hải Châu tư vấn an toàn điện tuyên tuyền Phòng chống cháy nổ và tại các chợ trên địa bàn Quận.

Hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn điện, phòng chống cháy nổ sử dụng điện trong nhân dân”, vừa qua, Điện lực Hải Châu thực hiện ra quân đến tại một số chợ trên địa bàn để kiểm tra công tác an toàn...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 20/06/2018 Chuyên mục: Tuyên truyền An ninh quốc phòng Tags:
Tổng đài 1022 triển khai mới nhiều tiện ích tra cứu thông tin qua mạng xã hội Zalo

Hiện nay, xu hướng sử dụng mạng xã hội để mở rộng và kết nối thông tin giữa người dân và các cơ quan chính quyền thành phố Đà Nẵng đang nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ phía cộng...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 19/06/2018 Chuyên mục: Tuyên truyền Thông báo Tags:
Kế hoạch chuyển đổi mã mạng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 19/06/2018 Chuyên mục: Tuyên truyền Thông báo Tags:
Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2018

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 14/06/2018 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Một số nội dung thi tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu, năm 2018

Hội đồng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu, năm 2018 thông báo một số nội dung liên quan đến công tác thi tuyển như sáu:

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 31/05/2018 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW tại hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy “Một số vấn đề về tiếp tục đổi...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 30/05/2018 Chuyên mục: Kinh Tế-Chính trị Tags:
Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi giáo viên mầm non 2018

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 29/05/2018 Chuyên mục: Thông báo Tags:
 

Quản lý video Quản lý video